lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  linux-hardening  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite: Windows password security audit tool. GUI, reports in PDF.
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:   Tue, 16 Nov 2021 08:51:12 GMT
From:   "Dorian Kwiatkowski" <dorian.kwiatkowski@...joindeal.pl>
To:     <linux-ext4@...r.kernel.org>
Subject: Fotowoltaika dla firm

Dzień dobry,

kontaktuję się z Państwem, ponieważ dostrzegam możliwość redukcji opłat za prąd.

Odpowiednio dobrana instalacja fotowoltaiczna to rozwiązanie, które pozwala wygenerować spore oszczędności w skali roku.

Chciałbym porozmawiać z Państwem o tego typu rozwiązaniu, a także przedstawić wstępne kalkulacje.

Czy są Państwo zainteresowani?

Pozdrawiam,
Dorian Kwiatkowski

Powered by blists - more mailing lists