lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  linux-hardening  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite: Windows password security audit tool. GUI, reports in PDF.
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:   Mon, 31 Jan 2022 11:59:45 +0100
From:   Mrs daniell akyle <daniellakyle60@...il.com>
To:     undisclosed-recipients:;
Subject: Ahoj

Pozdravy
Jmenuji se paní Daniella Kyleová, je mi 58 let
Filipíny. V současné době jsem hospitalizován na Filipínách, kde jsem
podstupuje léčbu akutního karcinomu jícnu. jsem umírající,
vdova, která se rozhodla darovat část svého majetku spolehlivé osobě
která tyto peníze použije na pomoc chudým a méně privilegovaným. Chci
poskytnout dar ve výši 3 700 000 £ na sirotky nebo charitativní organizace
ve vaší oblasti. Zvládneš to? Pokud jste ochotni tuto nabídku přijmout
a udělejte přesně tak, jak vám říkám, pak se mi vraťte pro další vysvětlení.
pozdravy
Paní Daniella Kyleová

Powered by blists - more mailing lists