lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  linux-hardening  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite: Windows password security audit tool. GUI, reports in PDF.
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:   Tue, 28 Jun 2022 06:46:02 GMT
From:   "Maciej Kielar" <maciej.kielar@...vatemain.com>
To:     <linux-ext4@...r.kernel.org>
Subject: Prawne zabezpieczenie firmy

Dzień dobry,

czy są Państwo otwarci na rozmowe o współpracy z nasza Kancelarią?

Obsługujemy firmy z województwa pomorskiego w zakresie kompleksowego wsparcia prawnego w rozszerzonym zakresie. 

Dzięki wieloletniej praktyce i współpracy z działalnościami Państwa formatu jestem w stanie wypracować korzystne rozwiązania pod względem podatkowym i organizacyjnym.

Możemy się spotkać bądź porozmawiać telefonicznie?

Pozdrawiam,
Mec. Maciej Kielar

Powered by blists - more mailing lists