lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  linux-hardening  linux-cve-announce  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite: Windows password security audit tool. GUI, reports in PDF.
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:   Wed,  1 Feb 2023 09:06:19 GMT
From:   =?UTF-8?Q? "Szczepan_Kie=C5=82basa" ?= 
        <szczepan.kielbasa@...rib.pl>
To:     <linux-ext4@...r.kernel.org>
Subject: Faktoring

Dzień dobry,

rozważali Państwo wybór finansowania, które spełni potrzeby firmy, zapewniając natychmiastowy dostęp do gotówki, bez zbędnych przestojów? 

Przygotowaliśmy rozwiązania faktoringowe dopasowane do Państwa branży i wielkości firmy, dzięki którym, nie muszą Państwo martwić się o niewypłacalność kontrahentów, ponieważ transakcje są zabezpieczone i posiadają gwarancję spłaty. 
Chcą Państwo przeanalizować dostępne opcje?


Pozdrawiam
Szczepan Kiełbasa

Powered by blists - more mailing lists