lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  linux-hardening  linux-cve-announce  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite: Windows password security audit tool. GUI, reports in PDF.
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:   Wed,  4 Oct 2023 07:50:33 GMT
From:   "Kamil Lasek" <kamil.lasek@...ycodes.pl>
To:     <linux-ext4@...r.kernel.org>
Subject: Rozszerzenie Programu Mój Prąd 5.0

Szanowni Państwo!

W ramach nowej edycji programu Mój Prąd mogą otrzymać Państwo dofinansowanie na zakup i montaż fotowoltaiki i/lub magazynu energii. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 58 tys. zł. 

Jako firma wyspecjalizowana w tym zakresie zajmiemy się Państwa wnioskiem o dofinansowanie oraz instalacją i serwisem dopasowanych do Państwa budynku paneli słonecznych.

Będę wdzięczny za informację czy są Państwo zainteresowani.


Pozdrawiam,
Kamil Lasek

Powered by blists - more mailing lists