lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  linux-hardening  linux-cve-announce  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite: Windows password security audit tool. GUI, reports in PDF.
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:   Tue, 10 Oct 2023 07:50:24 GMT
From:   "Michal Rmoutil" <michal.rmoutil@...turelinkbiz.com>
To:     <linux-ext4@...r.kernel.org>
Subject: Efektivní sledování a optimalizace výroby pro vaši společnost

Dobré ráno,

máte možnost sledovat stav každého stroje a výrobního procesu z kanceláře, konferenční místnosti nebo dokonce z domova či na cestách – na vašem telefonu?

Poskytujeme rychle implementovatelný a snadno použitelný nástroj, který zachytí i několikasekundový mikroprostoj a okamžitě přepočítá využití stroje v kontextu dané výrobní zakázky.

Kdykoli vidíte stav objednávky a jste informováni o případném snížení efektivity. Systém sám analyzuje data a připravuje cenné reporty, což operátorům umožňuje soustředit se na výrobní cíl.

Cíl je jednoduchý: jeden pohled – celá továrna. Čekám na odpověď, jestli vidíte možnost využití takového nástroje ve vaší firmě.


Pozdravy
Michal Rmoutil

Powered by blists - more mailing lists