lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  linux-hardening  linux-cve-announce  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite: Windows password security audit tool. GUI, reports in PDF.
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:   Mon, 16 Oct 2023 07:30:44 GMT
From:   =?UTF-8?Q? "Andrzej_Pola=C5=84ski" ?= 
        <andrzej.polanski@...smin.com>
To:     <linux-ext4@...r.kernel.org>
Subject: Zapytanie ofertowe 

Dzień dobry,

Pozwoliłem sobie na kontakt, ponieważ jestem zainteresowany weryfikacją możliwości nawiązania współpracy.

Wspieramy firmy w pozyskiwaniu nowych klientów biznesowych.

Czy możemy porozmawiać w celu przedstawienia szczegółowych informacji?


Pozdrawiam
Andrzej Polański

Powered by blists - more mailing lists