lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  linux-hardening  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite: Windows password security audit tool. GUI, reports in PDF.
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:   Thu, 11 Aug 2022 23:28:19 +0000
From:   EDWARD <peterben073@...il.com>
To:     undisclosed-recipients:;
Subject: 

-- 
můj milý příteli, jak se máš, s radostí ti oznamuji, že se mi ve
spolupráci s novým partnerem podařilo uzavřít převod finančních
prostředků. V současné době jsem v INDII pro zahraniční investiční
projekty. Mezitím nemohu zapomenout na vaše minulé snahy pomoci mi
získat tyto fondy dědictví, i když jsme v minulosti selhali kvůli
nedostatku důvěry mezi námi.
Nyní chci, abyste naléhavě kontaktoval mého pastora v Lome Togo
západní Africe, jmenuje se Pastor Mrs Sarah na její e-mailové adrese
(MISS.SARAH11V@...IL.COM) Nechal jsem v její péči částku 950 000,00 $
takže pro vás ji kontaktujte a instruujte ji, aby vám převedla celou
částku 950 000,00 $, kterou jsem vám kompenzoval za vaše minulé úsilí.
Opravdu oceňuji vaše minulé úsilí v té době. Neváhejte tedy
kontaktovat pastorku mého sboru paní Sarah a požádejte ji, aby vás
učila
jak obdržíte fond, který v její péči zanechal pan Edward

Děkuji

     S pozdravem, pane Edwarde

Powered by blists - more mailing lists