lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite: Windows password security audit tool. GUI, reports in PDF.
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:	Wed, 30 May 2007 19:12:55 +0300
From:	"Hasar Danışmanı" <hesapgunu@...il.com>
To:	<linux-kernel@...r.kernel.org>
Subject: İl ve İlçelerde Temsilcilikler veriyoruz

Son 5 yıl içinde siz veya bir yakınınız trafik kazası mağduru ise bizimle irtibata geçin. 

Türkiye'nin tüm illerinde temsilcilikler veriyoruz.  Başvurunuzu www.sigorta.in web sitemizden yapabilirsiniz. 

İyi Günler

Göktaş Trafik Kazaları Danışmanlık Hizmetleri
www.sigorta.in

Uluğbey Mah. Furgandede Cad. Larende Han No:50/402
KONYA
Tel:(332) 353 3320

-
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@...r.kernel.org
More majordomo info at  http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at  http://www.tux.org/lkml/

Powered by blists - more mailing lists