lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite: Windows password security audit tool. GUI, reports in PDF.
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:	Fri, 20 Jan 2012 03:03:23 -0500 (ECT)
From:	Webmaster Aktualizacja Wydział 
	<info@...master.pl>
To:	undisclosed-recipients:;
Subject: Webmaster powiadomień!!‏‏‏  
Drodzy Widzowie konto e-mail,


Ten komunikat jest od poczty centrum wiadomości do wszystkich na nasze
konto poczty owners.As pierwszym kwartale 2012 r. Obecnie jest
przeprowadzenie usługi aktualizacji dla naszej bazy i e-mail centrum
konta. Jesteśmy usunięcie wszystkich niewykorzystanych konto poczty
internetowej, aby utworzyć więcej miejsca dla nowych kont.

Aby zapobiec koncie od usuwania i Aby kontynuować korzystanie z naszych
usług, które są wymagane do aktualizacji i potwierdzenia konta webmail.


Aby zakończyć potwierdzenia konta za pierwszy kwartał 2012 r., Jesteś
odpowiedzieć na tę wiadomość natychmiast i wprowadź dane swojego konta w
wymienionych poniżej.


Potwierdzenie informacji o koncie
Nazwa użytkownika: ......
E-mail Login ............
Hasło: ..................
Potwierdź hasło :........
Data urodzenia: .........


Ważne * Proszę podać wszystkie te informacje kompletnie i prawidłowo w
przeciwnym razie ze względów bezpieczeństwa być może będziemy musieli
zamknąć temporarily.We konto poczty dziękuję za szybkie zajęcie się tą
matter.Please zrozumieć, że jest to środek bezpieczeństwa przeznaczonych
do ochrony użytkowników i konta poczty internetowej. Przepraszamy za
wszelkie niedogodności.

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@...r.kernel.org
More majordomo info at  http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at  http://www.tux.org/lkml/

Powered by blists - more mailing lists