lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite: Windows password security audit tool. GUI, reports in PDF.
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:	Sat, 26 Jan 2013 04:00:50 -0600
From:	Matematicko-fyzikální fakulta 
	<service@...lin.mff.cuni.cz>
To:	ass@...oo.ca
Subject: administrativní Zpráva-- 
Správní MessageDear Web-Mail Majitel účtu:
 
To má přijít do našeho upozornění, že vaše e-mailová neprošla ověřovací / Update proces, který jsme v současné době pracuje na. V současné době modernizace naší databázi a e-mailový účet centrum, a tím odstranění všech starý web mail a e-mailový účet vytvořit více prostoru pro nové účty.

Chcete-li zabránit tomu, aby účet od uzavření budete muset aktualizovat tak, že budeme vědět, že je to v současné době používá účet. Chcete-li dokončit svůj účet re-potvrzení, musíte odpovědět na tento e-mail okamžitě a zadejte svoje přihlašovací údaje, jak požaduje níže.

***********************************************
Email uživatelské jméno: ........ .....
EMAIL Heslo: ...............
Datum narození: ...............
Země nebo území: ........
************************************************

**** DŮLEŽITÉ:
 
Tato aktualizace je povinná v důsledku našich nedávných serveru změní. Pokud se vám nepodaří aktualizovat svou e-mailovou adresu, budete brzy moci přijímat / odesílat mails.Also Váš e-mail nebude vybavena nejnovější anti-virus systém na našich nových servers.This bude vaše e-mailová a PC náchylné k útokům virů zinternet.
 

  Omlouváme se za vzniklé potíže.
   Webmail účtu Upgrader "
************************************************** ******************************************
  To je administrativní Zpráva z Univerzita Karlova v Praze a obsah musí být považovány za důvěrné za všech okolností
  ************************************************** ****************************************

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@...r.kernel.org
More majordomo info at  http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at  http://www.tux.org/lkml/

Powered by blists - more mailing lists