lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  linux-hardening  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite: Windows password security audit tool. GUI, reports in PDF.
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:	Mon, 16 Jun 2014 17:59:49 +0000
From:	Ann Rudoff <arudoff@...c.wy.edu>
To:	Ann Rudoff <arudoff@...c.wy.edu>
Subject: RE: Postkassen er næsten fuld


________________________________
From: Ann Rudoff
Sent: Monday, June 16, 2014 11:56 AM
To: Ann Rudoff
Subject: Postkassen er næsten fuld


Postkassen er næsten fuld.461MB               500MB
Nuværende størrelse  maksimal størrelse
Forøg din postkasse kontingent størrelse automatisk af
Klik her
http://webmasterhelpadmindk1.weebly.com/størrelse og udfylde de nødvendige krav til automatisk at øge din postkasse kontingent størrelse.VIGTIG NOTE: Du vil ikke kunne sende og modtage postmeddelelser på 480MB.DENS helpdesk
ADMIN TEAM
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@...r.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

Powered by blists - more mailing lists