lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  linux-hardening  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite: Windows password security audit tool. GUI, reports in PDF.
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:	Mon, 28 Jul 2014 10:05:13 +0100
From:	Admin <danuta.moroz@....suwalki.pl>
To:	Recipients <danuta.moroz@....suwalki.pl>
Subject: Ponownie aktywowac' skrzynki pocztowej

Drogi uzytkowniku,     To jest poinformowac, ze skrzynka pocztowa nie przekraczala kwoty mail, a moze nie byc w stanie wysylac i odbierac nowe wiadomosci e-mail, az jego aktualizacji. Prosze tutaj   <  http://adminupgradecentedpoczta.webs.com/  > 
uaktualnic i ponownie skrzynke pocztowa. Dziekujemy za zrozumienie. Mamy Przepraszamy za wszelkie niedogodnosci i dziekujemy za zrozumienie.


Pozdrowienia,
Email Helpdesk Administrator

---
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.
http://www.avast.com

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@...r.kernel.org
More majordomo info at  http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at  http://www.tux.org/lkml/

Powered by blists - more mailing lists