lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  linux-hardening  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite: Windows password security audit tool. GUI, reports in PDF.
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:	Thu, 18 Sep 2014 23:25:44 +0000
From:	DIAMOND SWISS LOAN COMPANY <diamondswissloanscompany@...il.com>
To:	unlisted-recipients:; (no To-header on input)
Subject: lening bieden-- 
Goede dag,
      
     We zijn Diamond Zwitserse lening bedrijf geven van leningen per 
post advertentie. Wij bieden verschillende soorten leningen (korte en 
lange termijn leningen, persoonlijke leningen, leningen aan bedrijven 
etc.) met 3% rente. We geven leningen aan mensen in nood niet, 
ongeacht hun locatie, geslacht, burgerlijke staat, opleiding, status 
van de taak, maar moet een wettelijke middelen van terugbetaling 
hebben. Onze leningen variëren tussen 5.000,00 tot 10.000.000,00 
Amerikaanse dollar of de euro of pond met een looptijd van maximaal 20 
jaar. Als u geïnteresseerd bent in meer informatie, vul dan 
onderstaand formulier in en stuur deze naar ons e-mailadres: 
diamondswissloanscompany@...il.com

Gelieve in te vullen:

naam:

Adres:

Leeftijd:

Geslacht:

Contact-Phone:

Beroep:

Maandelijks inkomen:

Het benodigde bedrag van de lening:

Duur van de lening:

Het doel van de lening:

land:

Postcode:


"Wij tonen u een betere manier om uw financiële vrijheid"

Met vriendelijke groet,
Mr Diamond Peters (algemeen directeur).
De heer Bill Anthony (Marketing Manager).

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@...r.kernel.org
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/

Powered by blists - more mailing lists