lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite for Android: free password hash cracker in your pocket
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:   Wed, 5 Jun 2019 19:59:52 +0200
From:   eddy william <bbruce539@...il.com>
To:     undisclosed-recipients:;
Subject: hello

Mijn naam is Eddy William. Ik ben van beroep advocaat. Ik wil je aanbieden
nabestaanden van mijn cliënt. Je ervaart de som van ($ 14,2 miljoen)
dollars die mijn cliënt voor zijn overlijden op de bank heeft achtergelaten.

Mijn klant is een burger van jouw land die stierf in auto-ongeluk met zijn vrouw
en alleen zoon. Ik krijg 50% van het totale fonds en 50% wel
voor jou zijn.

Neem hier voor meer informatie contact op met mijn privémail:
eddywilliam0003@...il.com

Bij voorbaat hartelijk dank,
Eddy William,

Powered by blists - more mailing lists