lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite: Windows password security audit tool. GUI, reports in PDF.
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:   Sat, 11 Apr 2020 23:13:53 -0700
From:   Ali Omar <info@...j.net>
To:     undisclosed-recipients:;
Subject: CZEŚĆ-- 
Cześć, jestem Ali Omar, jestem menedżerem banku tutaj w Dubaju. 
Skontaktowałem się z Tobą w sprawie konta należącego do obywatela 
Twojego kraju, Polski. Ten człowiek zmarł 12 lat temu i nie wspomniał o 
nikim, kto odziedziczy fundusz. Bank upoważnił mnie do znalezienia 
krewnego zmarłego klienta, ale go nie znalazłem. to konto zostanie 
zamrożone, jeśli nikt nie wystąpi o fundusz, więc postanowiłem 
przedyskutować ten temat dla naszej obopólnej korzyści. napisz na mój 
e-mail, aby uzyskać więcej informacji. (Alitarakomar4669@...il.com)

Z poważaniem,
Ali Omar

Powered by blists - more mailing lists