lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  linux-hardening  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite: Windows password security audit tool. GUI, reports in PDF.
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:   Sat, 2 Jan 2021 09:40:50 +0100
From:   Mr Tom Crist <tomcrist441@...il.com>
To:     undisclosed-recipients:;
Subject: Re:

Kanadalainen Tom Crist, joka voitti 40 miljoonan dollarin dollarin
arpajaispalkinnon, kirjoittaa ilmoittaakseen sinulle, että Google
yhdessä Facebookin kanssa on lähettänyt sähköpostiosoitteesi
saadaksesi minulta 4 800 000,00 euroa, koska olen päättänyt antaa osan
voitostani pois hyväntekeväisyyteen, yksilöihin ja järjestöihin. ota
yhteyttä minuun saadaksesi lisätietoja osoitteesta
Tomcrist441@...il.com

Powered by blists - more mailing lists