lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite: Windows password security audit tool. GUI, reports in PDF.
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:	Wed, 4 Jan 2012 23:27:39 +0700
From:	"Oppgradering" <webmaster@...ine.no>
To:	unlisted-recipients:; (no To-header on input)
Subject: Kj&#230;re Epost Eier

Kj&#230;re Epost Eier,

Denne meldingen er fra Webmail meldingssentralen til all e-post v&#229;re
abonnenter.

Vi er n&#229; oppgraderer v&#229;r database og e-post sentrum. Vi sletter
alle ubrukte E-postkontoer og nye er blitt opprettet. For &#229; hindre at
konto fra &#229; bli stengt eller slettet fra v&#229;r database,

du m&#229; oppdatere ved &#229; gi disse opplysningene nedenfor, slik at vi kan
oppgradere og vite om kontoen din er gyldig.

Bekreft din e IDENTITET NEDENFOR.
---------------------------------
Brukernavn:
passord:
Domain:
F&#248;dselsdato:
State:


Advarsel! Enhver konto eier som nekter &#229; oppdatere hans / hennes konto innen
Tre dager av denne oppdateringen varsling vil miste hans / hennes konto
permanent.

Takk for at du bruker webmail.

Webmail upport Team.
Advarsel Kode: ID67565434
Copyright (C) 2003
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe netdev" in
the body of a message to majordomo@...r.kernel.org
More majordomo info at  http://vger.kernel.org/majordomo-info.html

Powered by blists - more mailing lists