lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite: Windows password security audit tool. GUI, reports in PDF.
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:	Sat, 13 Sep 2014 07:22:28 -0400
From:	"Mr chin sang" <chinsang8@...il.com>
To:	unlisted-recipients:; (no To-header on input)
Subject: Jeg skal bruge dine HASTER RESPOND Jeg skal bruge dine HASTER RESPOND

 

          Jeg bruger dette medie til at informere dig om transaktionen for
overførsel på $ 21500000 (Twenty-en million fem hundrede tusinde dollars)
i min bank i Kina

til dig som modtager. Det vil være 100% sikker, er den finansielle officer
af den afdøde kunden.

 

          Kontakt venligst på min private e-mail nedenfor for eventuelle
spørgsmål og yderligere information.

 

          Med venlig hilsen

 

          sang Chin

          e-post: chinsang411@...il.com


--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe netdev" in
the body of a message to majordomo@...r.kernel.org
More majordomo info at  http://vger.kernel.org/majordomo-info.html

Powered by blists - more mailing lists