lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite for Android: free password hash cracker in your pocket
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:	Sat, 11 Jul 2015 23:45:52 +0100
From:	John Matthew <ejededaweinnocent@...il.com>
To:	undisclosed-recipients:;
Subject: Lånetilbud Ved 3% rente

Good Day Sir / Fru.

Jeg er John Matthew, En privat Money långiver. Jeg skriver dig til at
introducere en lille og store virksomheder penge udlån service til
dig. Jeg kan servicere dine finansielle behov med mindre
tilbagebetalingstid problem, der er derfor, vi finansierer dig for kun
3%. Brug forretning eller et personligt lån Fyld Short ansøgning
below.Contact os i dag for dette lån, du har brug for med denne
e-mail-adresse: johnmatthewloanlender@...il.com

NAME .................
LAND .............
STATE .............
ADRESSE ...............
TELEFONNUMMER ...........
Nødvendige beløb AS LÅN ..
LÅN VARIGHED ..........
Månedlige indkomst .........


Dine er trofast:
John Matthew:
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe netdev" in
the body of a message to majordomo@...r.kernel.org
More majordomo info at  http://vger.kernel.org/majordomo-info.html

Powered by blists - more mailing lists