lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  linux-hardening  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite: Windows password security audit tool. GUI, reports in PDF.
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:   Sun, 31 Mar 2019 08:14:47 -0300 (BRT)
From:   Wesley <dineyribeiro@...efoto.com.br>
To:     unlisted-recipients:; (no To-header on input)
Subject: Pěkné setkání s vámi

Myslím, že jste s krásným weekend.My jméno je Wesley, vím, že to může zdát nevhodné, takže jsem požádat o odpuštění. Doufám, že tento e-mail se s vámi setkat v dobrém zdravotním stavu.I 'omlouvám se za pronikání na vaše soukromí. Jsem ze Státu. Jsem velmi veselý, laskavý a pozitivní člověk a já v současné době hledám vztah, ve kterém se cítím milovaný. Doufám, že budete natolik laskav, abyste mi o sobě řekli víc, pokud vám to nevadí.

Doufám, že se brzy ozveš.

Pozdravy,

Wesley.

Powered by blists - more mailing lists