lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  linux-hardening  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite: Windows password security audit tool. GUI, reports in PDF.
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:   Mon, 9 Mar 2020 03:11:57 -0700
From:   john philips <philipsjohn698@...il.com>
To:     undisclosed-recipients:;
Subject: good

1152/5000
* Внимание: бенефициар *

* Сообщите, что мы получили утвержденный файл оплаты от FEDERAL
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ совместно с Международным валютным фондом (МВФ)
компенсация жертвам мошенничества и ваш адрес электронной почты входит в список
жертвы. *

* Я пишу, чтобы сообщить вам, что мы будем отправлять вам $ 5000.00USD
ежедневно с
наш офис здесь, так как мы получили мандат на передачу вашего полного
компенсационный платеж в размере 800 000 долларов США Международным
валютным фондом
(МВФ) и Федеральное министерство финансов. Ваш личный идентификационный номер
предоставлено командой I.M.F CPP0920TG. *

* Вот информация об оплате, которую мы будем использовать для пересылки вашего
ежедневный перевод. *

* Имя отправителя: Синтия Иден *
* Вопрос: Оплата *
* Ответ: Да *
* Сумма: 5 000,00 долларов США *
* Город: Ломе *
* Страна: Того *

* ПРИМЕЧАНИЕ: MTCN будет отправлен вам после вашего ответа и подтверждения
Информация о вашем получателе, чтобы избежать неправильной передачи. *

* Мы ждем вашего срочного ответа по этому адресу
(misscynthiaeden56@...il.com <misscynthiaeden56@...il.com>), чтобы позволить нам
продолжить оплату. *

*Искренне ваш,*

*Руководитель филиала:*
* Мисс Синтия Иден *
* Vnimaniye: benefitsiar *

* Soobshchite, chto my poluchili utverzhdennyy fayl oplaty ot FEDERAL
MINISTERSTVO FINANSOV sovmestno s Mezhdunarodnym valyutnym fondom (MVF)
kompensatsiya zhertvam moshennichestva i vash adres elektronnoy pochty
vkhodit v spisok
zhertvy. *

* YA pishu, chtoby soobshchit' vam, chto my budem otpravlyat' vam $
5000.00USD yezhednevno s
nash ofis zdes', tak kak my poluchili mandat na peredachu vashego polnogo
kompensatsionnyy platezh v razmere 800 000 dollarov SSHA
Mezhdunarodnym valyutnym fondom
(MVF) i Federal'noye ministerstvo finansov. Vash lichnyy
identifikatsionnyy nomer
predostavleno komandoy I.M.F CPP0920TG. *

* Vot informatsiya ob oplate, kotoruyu my budem ispol'zovat' dlya
peresylki vashego
yezhednevnyy perevod. *

* Imya otpravitelya: Sintiya Iden *
* Vopros: Oplata *
* Otvet: Da *
* Summa: 5 000,00 dollarov SSHA *
* Gorod: Lome *
* Strana: Togo *

* PRIMECHANIYe: MTCN budet otpravlen vam posle vashego otveta i podtverzhdeniya
Informatsiya o vashem poluchatele, chtoby izbezhat' nepravil'noy peredachi. *

* My zhdem vashego srochnogo otveta po etomu adresu
(misscynthiaeden56@...il.com <misscynthiaeden56@...il.com>), chtoby
pozvolit' nam
prodolzhit' oplatu. *

*Iskrenne vash,*

*Rukovoditel' filiala:*
* Miss Sintiya Iden *
Afficher plus
Envoyer des commentaires
Historique
Enregistré
Communauté

Powered by blists - more mailing lists