lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  linux-hardening  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite: Windows password security audit tool. GUI, reports in PDF.
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:   Sat, 1 Aug 2020 10:31:31 -0400 (CLT)
From:   Tayeb Souami <leandro.valenzuela@...ca.cl>
To:     unlisted-recipients:; (no To-header on input)
Subject: Ahoj!Jmenuji se Tayeb Souami, křesťanský a americký občan. Žádám vás o svolení svěřit společenskou a humanitární misi ve vaší zemi provedením malého vyhledávání ve vyhledávání Google, které jsem překročil vaši e-mailovou adresu.Čekám na vaši odpověď, abych vám dal další podrobnosti.Děkuji mnohokrát.Tayeb Souami.

Powered by blists - more mailing lists