lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  linux-hardening  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite for Android: free password hash cracker in your pocket
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:   Sat, 16 Apr 2022 12:26:21 +0100
From:   "MR. EDWARD" <edward.esqchambers@...il.com>
To:     undisclosed-recipients:;
Subject: Vážený příjemci!

Zdravím Vás, konečně získám dědický fond s pomocí nového partnera.
Mezitím nemohu zapomenout na vaše minulé úsilí, abyste mi pomohli
získat fond, ačkoli jsme v minulosti neuspěli kvůli nedostatku důvěry
mezi námi. Nyní chci, abyste naléhavě kontaktoval mého ctihodného otce
Solomona na jeho e-mailové adrese ( rev.christlovesolomon@...il.com )
Nechal jsem mu v péči o vás částku 800 000 $, takže ho kontaktujte a
dejte mu pokyn, aby vám převedl celou částku.

Pane Edwarde

Powered by blists - more mailing lists