lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  linux-hardening  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite: Windows password security audit tool. GUI, reports in PDF.
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:   Fri, 16 Dec 2022 08:30:36 GMT
From:   "Dominik Chrostek" <dominik.chrostek@...ers.pl>
To:     <netdev@...r.kernel.org>
Subject: Odroczenie zapłaty

Dzień dobry,

czy chcieliby odroczyć płatność za towary u dostawców?

Możemy zapłacić za Państwa zamówienia, a po zapłacie wystawimy Państwu fakturę z odroczonym terminem płatności nawet do 90 dni.

Byliby Państwo zainteresowani taką możliwością?


Pozdrawiam
Dominik Chrostek

Powered by blists - more mailing lists