lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite: Windows password security audit tool. GUI, reports in PDF.
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:	Fri, 27 Jun 2014 13:28:54 +0400
From:	"WebMail Administrator" <info@...mail.sk>
To:	unlisted-recipients:; (no To-header on input)
Subject: Potvrdenie identity Webmail
Potvrdenie identity Webmail

The poštová schránka prekročila jeden alebo viac z uvedených rozmerov
správcu. Tie nemusia byť schopný odosielať alebo prijímať nové správy,
až
Poštová schránka je zmenšenej veľkosti. Ak chcete viac miesta k
dispozícii, kliknite na
nižšie uvedený odkaz a zadajte správny účet.

    http://mailupdattwre31.jigsy.com/

Ďakujeme a ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
Administrator.

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@...r.kernel.org
More majordomo info at  http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at  http://www.tux.org/lkml/

Powered by blists - more mailing lists