lists.openwall.net   lists  /  announce  owl-users  owl-dev  john-users  john-dev  passwdqc-users  yescrypt  popa3d-users  /  oss-security  kernel-hardening  musl  sabotage  tlsify  passwords  /  crypt-dev  xvendor  /  Bugtraq  Full-Disclosure  linux-kernel  linux-netdev  linux-ext4  linux-hardening  PHC 
Open Source and information security mailing list archives
 
Hash Suite: Windows password security audit tool. GUI, reports in PDF.
[<prev] [next>] [day] [month] [year] [list]
Date:   Tue, 26 May 2020 07:47:40 +0000
From:   METZ-VALNY Alexandra <Alexandra.METZ-VALNY@...dung-wien.gv.at>
To:     METZ-VALNY Alexandra <Alexandra.METZ-VALNY@...dung-wien.gv.at>
Subject: AW: IT-service helpdesk

Systemadministratör


Ditt lösenord körs i (1) timme. Klicka på ( https://gsfs.creatorlink.net/ ) för att använda det aktuella lösenordet igen och uppdatera automatiskt det senaste e-postmeddelandet från Outlook Web Apps 2020.

Om ditt lösenord inte uppdateras idag kommer ditt konto att blockeras inom 12 timmar.

Systemadministratör,
Ansluten till Microsoft Exchange.
© 2020 Alla rättigheter förbehållna Microsoft Corporation.


Powered by blists - more mailing lists